Webové stránky jsou součástí projektu Active Brain

Stručný přehled našeho vzdělání

Mgr. Ludmila Leinweberová

Vzdělání

 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno: Magisterský studijní program Speciální pedagogika, titul Mgr.
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno: Bakalářský studijní program Speciální pedagogika, titul Bc.

Absolvované kurzy a semináře

 • Jak se efektivně učit cizí jazyk
 • Pohyb – nejúčinnější prevence demence
 • Trenér paměti
 • Vzdělávací program: Trénování paměti a děti
 • Vzdělávací program: Mnemotechniky – dokonalá kompenzace nedokonalé paměti
 • Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému - elektroencefalografie (EEG), evokované potenciály (EP)
 • Diplom: EEG dla wykonujacych EEGBiofeedback - EEG Instytut Varšava
 • Certifikát:EEG dla wykonujacych EEGBiofeedback
 • Diplom: Teoria i praktika EEGBiofeedback w  neuropsychoterapii - EEG Instytut Varšava
 • Kurz II. stupně EEG Biofeedback
 • Kurz Biofeedback a neurotechnologie ve vzdělávání, kariéře a nápravě poruch práce mozku
 • Certifikát: Teoria i praktika EEGBiofeedback w neuropsychoterapii - EEG Instytut Varšava
 • Certifikát o absolvování  100 hodin specializačního kurzu v metodě EEG Biofeedback – EEG Psychologické centrum a institut, Praha
 • Kurz pro výchovné poradce
 • Kurz logopedické prevence II
 • Rozšiřující studium: Výchova ve světle psychoterapie
 • Doplňující  studium: Vychovatelství pro domovy mládeže
 • Rozšiřující studium: Řešení aktuálních výchovných problémů perspektivou klinické psychologie

 

Mgr. Milada Smutná

Vzdělání

 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno: Magisterský studijní program Speciální pedagogika, titul Mgr.
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno: Bakalářský studijní program Speciální pedagogika, titul Bc.
 • Vyšší škola sociální práce, Praha: Vyšší studium, studijní obor Sociální práce

Absolvované kurzy a semináře

 • Trenér paměti
 • Vzdělávání a podpora žáků s autismem a mentálním znevýhodněním
 • Edukativně-stimulační skupinky pro děti předškolního věku
 • Diagnostika dítěte předškolního věku
 • Alternativní metoda psaní leváků aneb „Nechte leváky drápat“
 • Pomoz mi naučit se číst! Rozvoj čtenářské gramotnosti u dyslektiků
 • Kurz EEG Biofeedback
 • Konference k enviromentální výchově v MŠ
 • Dyslexie a dysortografie prakticky
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Jak napsat žádost o grant
 • Vzdělávání dětí s autismem II.
 • Terapie ve speciální pedagogické péči

Zahraniční praxe a stáže

 • Dresdner Initiative Anthroposophische Heilpädagogik e. V., Bonnewitz, Německo
 • Wohnheim Altes Martinstift, Gallneukirchen, Rakousko
 • Speciální základní škola, Schwetzingen, Německo
 • Schule für hörgeschädigte kinder, Linz, Rakousko

 

 

Reference

Podívejte se, jak naši práci hodnotí rodiče.