Webové stránky jsou součástí projektu Active Brain

Držení tužky – jak medvěd drží tužku

Správné držení tužky ,grafomotorika,Smutná,Abeceda Prvňáka

Děkuji za zájem o video Psaní v trávě.

Na základě Vašich reakcí vnímám, že je to ožehavé téma.

S radostí Vám posílám další video z dílny o držení psacího náčiní a podmínkách pro psaní.

Co to jsou, podmínky pro psaní?
Pokud dětem neupravíme prostředí pro psaní a kreslení, tak se jim dílo (a domácí úkoly), nebudou dařit tak, jak by mohly zvládnout. Děti mají přes den hodně podnětů a aktivity, kterými projdou. U psaní je však dbát na základní pravidla, aby se děti netrápily. Čeho si v počátcích psaní všímat a jak nastavit podmínky pro pohodové psaní?

Jde o tyto oblasti:
1.Kde děti píší. Píší úkoly tam, kde jste Vy nebo mají své určité místo? Dbejte na to, aby to nebylo moc rušné prostředí, aby se mohly na psaní soustředit.
2. Je stůl, u kterého děti sedí, prostorný? Pokud je na stole váza, nádobí, jablíčko ke svačině, knihy, hračky, tak to není vhodné nejen kvůli volnému místu, který dítě potřebuje, ale také kvůli pozornosti. Hodně předmětů na stole ruší.
3. U čeho a jak vysoko sedí? Pro psaní je důležité nastavení výšky židle vůči stolu. Ve výsledku by to mělo vypadat tak, že při položení rukou na stůl svírají se stolem pravý úhel a tělo je lehce nakloněné nad stůl. Děti by při sezení u stolu měly mít chodidla položená na zemi. Houpání nohama patří k pohybovým hrám a ne ke psaní. Pokud máte vyšší stůl, tak využijte stupínek nebo pevnější krabici tak, aby nohy kolena a kyčle svíraly pravý úhel.
4. Osvětlení. Při psaní není vhodné mít ostré ani příliš tlumené světlo. Písanka je bílá a ostré světlo unavuje oči, odráží se od sešitu. Pokud využijete také denního světla, tak posaďte dítě tak, aby si nestínilo. Zády k oknu moc světla nezíská.
5. Držení tužky je velký kámen úrazu. Všimněte si ve videu uvedené pasáže. Tužka “leží” na prostředníku a ukazováček s palcem se nahoře přimknou, jen ji přidržují, asi 2 cm od hrotu. Malíček a prsteníček jsou lehce ohnuté a směřují dovnitř dlaně. Konec tužky má směřovat k rameni píšící ruky.
6. Tlak na tužku. Jestli dítě příliš tlačí poznáte podle toho, že v ruce je napětí a ukazováček zbělá. Často bývá ukazováček příliš prohnutý a děti po chvilce psaní bolí ruka. Další možnost je, že otočíte papír, na který dítě píše a pohladíte ho. Pokud cítíte hrbolky, tak dítě moc tlačí – ryje.
7. Vedení ruky. Při psaní má být ruka (hřbet ruky), opřena o podložku a plynule se posouvat po ploše. Pokud dítě ruku neposouvá, když píše 2 – 3 slabičná slova, a má ji pořád na jednom místě, tak se mu v psaní nebude dařit. Nebude mít požadovaný sklon a výšku písma, stíhat diktáty a z praxe vím, že většina těchto dětí moc tlačí na tužku.
8. Psychická pohoda. Když se při psaní neustále řeší, že dítě přetahuje linku a nemá správně kličku, tak děti ztrácí náladu a elán se k úkolu ze psaní dostat.
9. Často děti na psaní zanevřou právě proto, že nejsou v předškolním věku na psaní dobře připravené. Narůstá procento dětí, které mají nedostatečně rozvinutou jemnou motoriku a v přípravných cvičení nejsou tak obratné.
10. Co s tím? Dejte jim podporu, nekřičte na ně, nezlobte se, že jim to nejde. Je to nad jejich síly. Návazně je zapotřebí s tím pracovat, aby se problémy neprohlubovaly. Šířeji o grafomotorice, psaní a problémech o psaní se dozvíte v kurzu, který připravuji. Další z podpůrných videí k této oblasti najdete v kurzu Abeceda prvňáka.

V těchto deseti bodech jsem zmínila to nejdůležitější, co děti potřebují pro bezbolestné psaní. Myslím na Vás a Vaše děti a tak se můžete těšit na další videa na ŠKOLÁK TV, kurzy a webináře, které v brzké době spustíme.

Nezapomeňte, že PSANÍ JE HRANÍ a mějte u něj POHODU.

Ludmila Leinweberová
Je speciální pedagog a specialistka na fungování lidského mozku. Zabývá se vlivem mozku na zlepšení školních výkonů i vyrovnanějšího chování. Je trenér paměti, nalézá často nečekané cesty a způsoby pro její zlepšení. Učí děti i dospělé lépe pochopit sebe samé a stát se odolnějšími vůči stresu.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů